Vaše kone na pasienku

Okrem koní plemena Furioso, ktoré tvoria prevažnú väčšinu našich koní, máme aj kone iných plemien. Najobľúbenejšie sú poníky pre najmenšie detičky. Všetky kone máme riadne vychované a korektne prijazdené. Za to vďačíme aj kvalitnému odchovu a pokojnej povahe koní plemena Furioso.

Chov na Margitinom dvore sa zameriava na vytvorenie prirodzených podmienok pre kone s cieľom podporiť ich dobrý zdravotný stav, odolnosť voči chorobám a iným nepriaznivým činiteľom a zabezpečiť zdravý a prirodzený rozvoj pohybového ústrojenstva.

 

Čo poskytujeme

Kone na Margitinom dvore žijú voľne na pasienku počas celého roka. V prípade nepriaznivého počasia sa môžu ukrývať v prístreškoch a boxoch. Za predpokladu veľmi zlého počasia  alebo v prípade ochorenia či úrazu jedince ktoré to potrebujú (zdravotné problémy, žrebné kobyly, kobyly so žriebätkami, koníky – dôchodcovia) do boxov cielene umiestňujeme. Kone sú kŕmené pre ne najprirodzenejším jadrovým krmivom – ovsom, čo je v období jar – jeseň dopĺňané pastvou a vždy podľa potreby senom. Pri kŕmení koní sa usilujeme rešpektovať fyziologické danosti koní, ich zdravotný stav, vek, či pracovnú záťaž. Kone majú na pasienku zabezpečený nepretržitý prístup k napájadlám s pitnou vodou. Kone žijú v jednom stáde (kobyly, žriebätá, valachy), preto je pre ne vhodné, keď u nás zotrvajú dlhodobo.

Okrem toho poskytujeme:

  • celodenný dohľad nad ustajnenými zvieratami
  • možnosť sprostredkovania veterinárnej a kováčskej služby

Cenník služieb

Dospelý kôň

230 € / 1 mesiac

Žriebä do 3 rokov

230 € / 1 mesiac

Kobyla so žriebäťom (do jedného roka)

400 € / 1 mesiac

Vaše kone na pasienku

Ak miluješ koňa, je to doživotne. Je to choroba, na ktorú nie je žiaden liek.