Denný tábor

Spojte príjemné s užitočným a ukážte svojim deťom prirodzený spôsob života koní a peknú okolitú prírodu!Vyberte si z našej ponuky termínov denných táborov. Obslúži vás kvalifikovaný personál – s odbornou aj pedagogickou kvalifikáciou.

Jazdectvo: Dialóg dvoch tiel a duší usilujúcich sa o vznik dokonalej harmónie medzi nimi.

W. Lenning