Školské výlety a exkurzie

Spojte príjemné s užitočným a ukážte svojim žiakom prirodzený spôsob života koní a peknú okolitú prírodu! Vyberte si z našej ponuky činnosti, ktoré sú pre vašich žiakov zaujímavé. Obslúži vás kvalifikovaný personál – s odbornou aj pedagogickou kvalifikáciou.

Jazdectvo: Dialóg dvoch tiel a duší usilujúcich sa o vznik dokonalej harmónie medzi nimi.

W. Lenning